Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
8 Stałych Pomagaczy
bz
5 zł miesięcznie
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Iwona Palczewska

E-mail biuro@csoz.pl

Telefon 518224978

Lokalizacja Chełm, lubelskie

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Stowarzyszenia i osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, niosąc tym samym bezinteresowną pomoc zwierzętom będącym w potrzebie.

Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt to:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 
4. Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych. 
5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.
6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt schronisk dla zwierząt oraz pomoc  w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
10. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Pomagaj razem z nami!

Będziemy bardzo wdzięczni za wpisanie naszego numeru KRS do rubryki o 1% podatku - KRS: 0000413187. Zachęcamy do rozliczania się przez internet.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000413187/

Wsparli

200 zł

Edyta Lew

10 zł

Anonymous

5 zł

Magdalena

5 zł

Anonymous

10 zł

Anonymous

15 zł

Anonymous

Show more

8 Stałych Pomagaczy
bz
5 zł miesięcznie