Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
13 Stałych Pomagaczy
Ola Haleniuk
10 zł miesięcznie
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Iwona Palczewska

E-mail biuro@csoz.pl

Telefon 518224978

Lokalizacja Chełm, lubelskie

Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Stowarzyszenia i osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, niosąc tym samym bezinteresowną pomoc zwierzętom będącym w potrzebie.

Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt to:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, w razie konieczności współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.
6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
7. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
8. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
9. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Pomagaj razem z nami!

Będziemy bardzo wdzięczni za wpisanie naszego numeru KRS do rubryki o 1% podatku - KRS: 0000413187. Zachęcamy do rozliczania się przez internet.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000413187/

Loading...

2 150 zł

Lektorski

29 darowizn na tę organizację, ostatnia
10 zł

Google Pay

13 Stałych Pomagaczy
Ola Haleniuk
10 zł miesięcznie

Skarbonki

Show more

Aktywne zbiórki

Show more

Zakończone zbiórki

Show more