Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierzat i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierzat i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA
1 Stały Pomagacz
Marta Wc
10 zł miesięcznie
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Sprawiedliwi dla Zwierząt

E-mail ag.fundacja.lex.nova@gmail.com

Telefon 793545013

Lokalizacja Leżajsk, podkarpackie

"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"  M. Gandhi

Misją naszej Fundacji jest skuteczna realizacja prawa ochrony zwierząt w Polsce oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu naprawę systemu ochrony zwierząt w Polsce.

Fundacja reprezentuje prawa pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych, podejmuje interwencje administracyjne, głównie związane z realizacją ustawowych obowiązków samorządów gminnych, prowadzi kampanie na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Członkowie Fundacji działają aktywnie w lokalnych komisjach do spraw doświadczeń na zwierzętach, uczestniczą w pracach Sejmu, podejmują współpracę z organami administracji publicznej.

Ponadto Fundacja działa na rzecz bezpośredniej ochrony zwierząt - prowadzi sekcję wolontariacką opiekującą się bezdomnymi  kotami pod nazwą Fabryka Mruczenia. Wolontariusze szukają dla bezdomnych kotów domów tymczasowych, organizują leczenie, szczepienia profilaktyczne, kastracje i sterylizacje, przeprowadzają adopcje, promują działalność fundacji na portalach społecznościowych.

W obszarze naszej działalnosci znajduje sie również edukacja prozwierzęca oraz działanie na rzecz zwalczania przemocy.

Wsparli

10 zł

Marta Wc

10 zł

Marta Wc

10 zł

Marta Wc

10 zł

Marta Wc

50 zł

J23

10 zł

Marta Wc

Show more

1 Stały Pomagacz
Marta Wc
10 zł miesięcznie

Aktywne zbiórki

Show more

Zakończone zbiórki

Show more

Skarbonki

Show more