Skatowana Limonka - zbiórka na pokrycie dotychczasowych kosztów prawnych

Supported by 1 375 people
26 785 zł (334,81%)
Adopcje

Started: 18 January 2022

Ends: 01 March 2022

Hour: 23:59

Dziękujemy wszystkim za tak wielki odzew na naszą zbiórkę.

Odnośnie sprawy skatowanej Limonki informujemy, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem Sądu I instancji Fundacja podjęła decyzję o złożeniu apelacji w zakresie kary i środków karnych wymierzonych oskarżonemu.

W pełni zgadzamy się z ustaleniami Sądu Rejonowego w zakresie w jakim przyjął, iż oskarżony znęcał się nad kotką jednakże w ocenie Fundacji kara 3 miesięcy pozbawienia wolności i kara 1 roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym jest karą zbyt łagodną. Tak samo jak orzeczony wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 4 lat i nawiązka w kwocie 3.000,00 zł na rzecz naszej Fundacji.

Konsekwentnie tak jak przed Sądem I instancji będziemy domagać się kary 2 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 10 lat. Wnosimy również o orzeczenie od oskarżonego nawiązki w kwocie 10.000 złotych na rzecz Fundacji Pomocy Zwierzętom CHATUL  z/s w Bytomiu.

Apelacje w niniejszej sprawie złożył również Prokurator oraz oskarżony.

Czekamy na termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Katowicach. O rozstrzygnięciu tego Sądu będziemy informować na naszym FB https://www.facebook.com/fundacjachatul.

Na fotkach Limonka - zaopiekowana, zadbana i ufna jak zawsze. Ponad rok od tragicznych zdarzeń.

Loading...

12,30 zł

WNiUG

Organiser
0 actual causes
93 ended causes
Supported by 1 375 people
26 785 zł (334,81%)
Adopcje