Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Reprezentant Justyna Klimek

E-mail bez.bujania@gmail.com

Telefon 604449030

Lokalizacja Nowogródek Pomorski, zachodniopomorskie

Niesiemy pomoc porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
 
Wspieramy wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierzątprogram kastracji i sterylizacji.
 
Prowadzimy działalność adopcyjną oraz punkt leczenia zwierząt.
 
Udzielamy pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
 
Organizujemy akcje propagandowe i edukacyjne.
 
Aktywizujemy społeczność lokalną przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
 
Chcemy wybudować i prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz stworzyć Gospodarstwo Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.
 
Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy

 
 

Wsparli

200 zł

Marzena Luisetto and Lucky

100 zł

Anonymous

50 zł

Anonymous

100 zł

Krzysztof Kogut

2,55 zł

Anonymous

100 zł

Anonymous

Show more