2-miesięczna koteczka z zespołem móżdżkowym walczy o lepsze jutro

Supported by 14 people
302 zł (100,66%)

Started: 13 June 2015

Ends: 24 June 2015

Dziękujemy za pomoc dla kotki z zespołem móżdżkowym - Salsy. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu  udało się malutką ustabilizować. Pod troskliwą opieką lekarzy Salsa szybko doszła do  siebie. Została także zaszczepiona. Aktualnie Salsa znalazła nowy Dom.

Supporters

Loading...

Organizator
38 aktualnych zbiórek
653 zakończone zbiórki
Supported by 14 people
302 zł (100,66%)