Wyposażenie fundacyjnego szpitala w sprzęty i środki czystości!

Supported by 22 people
438 zł (9,73%)

Started: 24 May 2016

Ends: 24 August 2016

Za zebrane pieniądze zakupiono środki czystości i artykuły higieniczne do siedziby.

Bardzo dziękujemy za pomoc.

Supporters

Loading...

Organizator
9 aktualnych zbiórek
184 zakończone zbiórki
Supported by 22 people
438 zł (9,73%)