FAUNA I FLORA POPOWIC

Reprezentant Izabela Jagosz

E-mail stowarzyszenieffp@gmail.com

Telefon 717905000

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Stowarzyszenie powołano z oddolnej inicjatywy mieszkańców osiedla Popowice we Wrocławiu. Naszym celem jest działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Realizujemy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania prowadzące do poprawy sytuacji bytowej osiedlowej fauny i flory, prowadzimy akcje wspierające i integrujące lokalną społeczność, a w szczególności seniorów. Tworzymy sieć wsparcia dla osób zajmujących się zwierzętami, roślinnością,
zachęcamy do działalności społecznej, edukujemy w temacie recyclingu i nie marnowania zasobów środowiskowych. Przeciwdziałamy dewastacji zieleni, reagujemy na wszelkie formy przemocy, okrucieństwa wobec zwierząt i osób nimi się opiekującymi.