Zojka - kotka w opłakanym stanie

Supported by 37 people
650 zł (100%)

Started: 09 January 2015

Ends: 27 February 2015

Zojka jako kotka białaczkowa nie ma szansy na całkowite wyleczenie. Spędziła 6 dni w lecznicy  w Częstochowie. Obecnie po intensywnym leczeniu jest w dużo lepszym stanie, ale najlepszym dla niej lekiem będzie nowy dom. Kotka musi być odizolowana od innych kotów aby nie narać jej na infekcje, które jako białaczkowiec łapie szybciej od zdrowych. Otrzymuje Interferon i leki ponoszące odporność, m. in. Zylexis. Dzięki Państwa hojności przedłużyliśmy kotce życie i daliśmy szansę na dom. 

Supporters

Loading...

Supported by 37 people
650 zł (100%)