Pomóżmy ofiarom wojny w Donbasie dożyć do końca zimy!

Closed
Supported by 548 people
18 577 zł (21,77%)

Started: 16 January 2019

Ends: 11 February 2019

Thank you for your support - every penny counts.
Together we have great power!
As soon as we receive the result of the action, we will post it on the site.

Przedstawicielstwo naszej fundacji na Ukrainie zostało otwarte w mieście Mariupol, które położone jest na wybrzeżu Morza Azowskiego w strefie działań wojennych, 20 km od linii demarkacyjnej.

Zgodnie z niezależnym badaniem wolontariuszy Animal-id.info, które zostało przeprowadzone w wyżej wspomnianym mieście, liczba bezdomnych psów wynosi 2975, a w mieście Bachmut – 672. Bezdomnych kotów nie liczono, jednakże szacuje się, że ich liczebność przekracza liczbę psów 4 lub 5-krotnie.

W Mariupolu, drugim co do wielkości mieście w obwodzie donieckim, którego liczba mieszkańców wynosi 500 000 osób, znajduje się tylko 1 schronisko dla zwierząt, liczące zaledwie 150 podopiecznych.

W związku z tym, że działania wojenne prowadzone są w bliskiej odległości, a okoliczne wsie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone, ludzie opuścili swoje domy rodzinne, nie zabierając ze sobą swoich pupili. Zwierzęta, wcześniej domowe, a w tej chwili szwendające się po ulicach, w ogromnej ilości przemieściły się bliżej w kierunku miasta, gdzie można zdobyć pożywienie.

Długość linii demarkacyjnej wynosi około 450 kilometrów, znajdują się na niej tak duże miasta, jak: Kramatorsk, Sławjansk, Wołnowacha, Drużkowka, Awdiejewka, a także dziesiątki osad i wsi, gdzie nie prowadzono spisu, ale sytuacja jest równie zatrważająca. Dotyczy to wszystkich miejscowości, które znajdują się niedaleko od linii demarkacyjnej i są kontrolowane przez Ukrainę.

Na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy, do którego należą następujące duże miasta: Donieck, Ługańsk, Makiejewka z liczbą ludności od 500 000 do 1 000 000, a także dziesiątki mniejszych miast, osad i wsi, które w chwili obecnej nie znajdują się pod kontrolą władz ukraińskich. O panującej sytuacji możemy dowiedzieć się jedynie z urywków informacji od wolontariuszy. Na tych terenach większość ludzi żyje na granicy przetrwania (średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na złote wynosi około 400 zł, przy czym ceny produktów żywnościowych są 2 razy wyższe niż w Polsce).

Zwierzęta są w takim stanie, że niemożliwe jest zachowanie spokoju podczas rozmów na ten temat. Z powodu braku programów odłowu, sterylizacji, umieszczenia zwierząt w schroniskach, ich liczba osiągnęła katastrofalne rozmiary. W celu kontroli ich liczebności stosowane są barbarzyńskie metody – otrucie i odstrzał.

Na tymczasowo okupowane tereny Donbasu nie wpuszcza się głównie przedstawicieli fundacji charytatywnych, z wyjątkiem tych największych i znanych na całym świecie, które przywożą pomoc humanitarną dla ludzi. Dostęp na ten teren jest znacznie utrudniony i problem zwierząt nikogo nie interesuje.

SYTUACJA JEST PO PROSTU PRZERAŻAJĄCA!

Razem z Wami nasza fundacja pragnie realizować program dokarmiania chociażby części tych biednych zwierząt, które zostały całkowicie pozbawione opieki człowieka.

W chwili obecnej w obwodzie donieckim trzyma silny mróz i spadło około 30-40 cm śniegu, przypadki śmierci zwierząt z powodu głodu i wychłodzenia wzrosły ponad dziesięciokrotnie.

W celu realizacji programu pomocy zwierzętom wyrzuconym na ulicę z powodu działań wojennych potrzebne są środki na zakup karmy i na montaż karmidełek. Całą nadzieję pokładamy w dobrych i wrażliwych ludziach, którzy pomogą osieroconym zwierzakom dożyć do wiosny.

Każdy grosz jest na wagę złota i może uratować czyjeś maleńkie życie!

Zapotrzebowanie na karmę tylko w Mariupolu wynosi 200 kg dziennie, a w całej strefie wojennej – o wiele, wiele więcej. Średnia cena średniej jakości karmy dla psów i kotów wynosi na Ukrainie 8 zł za kilogram.

Suma do zebrania:

Produkcja i montaż karmideł 50 szt. х 50 zł, razem: 2 500 zł;
Wypożyczenie środka transportu, opłata za paliwo: 2 800 zł;
Zakup karmy dla zwierząt 10 000 kg х 8 zł, razem: 80 000 zł.

Ogólna kwota, jaką należy zebrać, wynosi 85 300 zł, te pieniądze pomogą przeżyć tysiącom zwierząt. Nie bądź obojętny, przecież to NASI MNIEJSI BRACIAI!

Supporters

Loading...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
13 zakończonych zbiórek
Supported by 548 people
18 577 zł (21,77%)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość