Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Reprezentant Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

E-mail ktoz@ktoz.krakow.pl

Telefon 12/429-43-61

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Podstawowe zadania i cele jakie realizuje KTOZ to przede wszystkim;
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania,
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. Od 2003 roku KTOZ prowadzi w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie,
3. działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. dokarmianie, leczenie bezdomnych zwierząt, wspieranie osób starszych i ubogich w opiece nad zwierzętami,
5. zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt. KTOZ pokrywa z nagromadzonych środków ogromne ilości sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów i kotek oraz finansuje zabiegi zwierząt własnościowych,
6. opieka w zimie nad łabędziami, kaczkami i gołębiami,
7. podejmowanie licznych interwencji, w których niejednokrotnie ratujemy życie zwierzętom,
8. wnioskujemy do Sądu przypadki niezgodne z Ustawą o ochronie zwierząt,
9. przeprowadzamy szereg akcji adopcyjnych mających na celu znalezienie nowych opiekunów dla swoich podopiecznych
10. rozpoczęliśmy projekt sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących na terenie miasta Zakopane.


Jeśli jesteś miłośnikiem zwierząt i popierasz naszą misję, którą realizujemy, zachęcamy do wsparcia nas, choć niewielką wpłatą. Dzięki temu będziemy mogli pomóc większej ilości zwierząt.

Za wszelkie darowizny - serdecznie dziękujemy !!!

   

Loading...

1 800 zł

Quattro sp. zo.o.

18 darowizn na tę organizację, ostatnia