Pomoc dla alergika Urana

Closed
Supported by 46 people
850 zł (32,69%)

Started: 02 October 2014

Ends: 24 November 2014

Thank you for your support - every penny counts.
Together we have great power!
As soon as we receive the result of the action, we will post it on the site.


Uran został wycofany przez komisję z pracy na trasie do Morskiego Oka i został wykupiony przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od górala.

Wałach został przebadany pod kątem alergii. Test przesiewowy wykonywany jest metodą receptora Fc-epsilon i polega na oznaczeniu alergenowo-swoistych przeciwciał IgE jako reakcji na cztery różne grupy alergenów. Są to:
- roztocza (roztocza kurzu domowego i roztocza spiżarniane),
- pyłki (pyłki traw, ziół i drzew),
- zarodniki grzybów,
- owady.

Niestety, w przypadku Urana wyniki wyszły dodatnie w czterech grupach, dlatego zalecane jest dalsze różnicowanie na pojedyncze alergeny. Koszt przeprowadzanych testów to około 1000 zł. Po otrzymaniu wyników testów będzie możliwe przygotowanie indywidualnego zestawu odczulającego - swoista immunoterapia. Koszt serii zastrzyków odczulających, na jedną grupę alergenów, wynosi około 400 zł. Jeśli pierwsze wyniki potwierdzą się i Uran będzie musiał być odczulany na 4 grupy, koszt będzie wynosił 1600 zł. Wstępnie całkowite leczenie z testami wyniesie 2600zł.


Koń bardzo gwałtownie przechodzi ataki alergii. Ciężko oddycha. Przy większym wysiłku objawiają się także obfite upławy z nosa. Dlatego prosimy o pomoc, aby jak najszybciej mógł przejść potrzebne leczenie.

Supporters

Loading...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
7 zakończonych zbiórek
Supported by 46 people
850 zł (32,69%)