Pomóż ptakom założyć gniazda

Wsparło 185 osób
2 811 zł (112,44%)

Rozpoczęcie: 3 Lutego 2018

Zakończenie: 28 Lutego 2018

Dzięki Waszej pomocy wyczyściliśmy 491 skrzynek lęgowych dla ptaków! Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji!

Kontrola skrzynek lęgowych w międzywalu rzeki Wisły, w rejonie miejscowości: Królewski Las, Wróble Wargocin, Gołąb polegała na usunięciu z nich starych gniazd ptasich lub innych pozostałości np.: gniazd owadów, kontroli stanu technicznego skrzynek i drobnych naprawach.

Zasiedlenie wszystkich typów skrzynek było wysokie, puste było tylko kilka skrzynek, natomiast w wielu były gniazda gryzoni i owadów. Biorąc pod uwagę, ze większość z nich była od dawna nie czyszczona, można się było spodziewać gniazd we wszystkich budkach. Za skrzynkę zajętą uznawano skrzynkę z kompletnym gniazdem, choć nie zawsze oznaczało to odbycie lęgu, jako zajęte potraktowano też skrzynki z gniazdami gryzoni i owadów.

Na podstawie wyglądu i składu materiału użytego przez ptaki do budowy gniazd oznaczono gatunki zasiedlające skrzynki. W kontrolowanych skrzynkach stwierdzono lęgi następujących gatunków ptaków: szpaka, sikory modrej i sikory bogatki, kowalika, muchołówki żałobnej, stwierdziliśmy także gniazda myszy leśnej oraz pszczół i szerszeni. W przypadku stwierdzenia żywych osobników gryzoni w budkach, gniazd nie usuwano.

Stan techniczny większości skrzynek jest dobry lub średni, tylko na wysokości Wróbli były kilkunastoletnie skrzynki w złym stanie technicznym. Pozostałe z kontrolowanych były montowane w latach 2013-15 i nadal będą dobrze służyć ptakom.

Pomogli

Ładuję...

Wsparło 185 osób
2 811 zł (112,44%)