Inspektor ochrony danych

Imię i Nazwisko
Krzysztof Jarosiński

E-mail
iod@ratujemyzwierzaki.pl

Adres korespondencyjny
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań