All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego
1 Stały Pomagacz
Emilia
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Marcin Szymański

E-mail allforanimals@firma.pl

Telefon 668229043

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja została powołana w celu:

1.  podejmowania i wspierania wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez los lub człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom domowym:  psom kotom, gryzoniom, królikom, jak również koniom w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie koegzystencji z człowiekiem lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka lub skrzywdzonych przez los,

2. organizowania akcji oraz materiałów ideologicznych i edukacyjnych w zakresie

zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,

3. współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oraz Strażą Miejską w zakresie  

koniecznym dla zapewnienia ochrony  praw zwierząt,

4.organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia

akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji,

5. ochrony zdrowia oraz ratowania życia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw

o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,

6. udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

i bytowej,

7. organizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych,

8. stworzenie projektu „Ocaleni od zapomnienia” – dla właścicieli zwierząt domowych,

poprzez utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęć i złożenia w banku przechowujących tego

typu materiały,

9.  podejmowania wszelakich działań mających na celu poprawę warunków bytowych

zwierząt bezdomnych , porzuconych lub skrzywdzonych, w szczególności zapatrywania ich

w: lekarstwa, karmę, zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria,

10. organizowania domów zastępczych, hotelowania zwierząt, finansowania operacji,

11. pozostałych, niewymienionych zachowań zmierzających do poprawy jakości życia

zwierząt wyżej zorganizowanych.

Wsparli

30 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Emilia

5 zł

Emilia

5 zł

Emilia

5 zł

Emilia

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Emilia
5 zł miesięcznie