Fundacja Ama Canem

Fundacja Ama Canem

Reprezentant Andrzej Niedzielski

E-mail biuro@dogoterapia.org.pl

Telefon 502 219 522

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja AMA CANEM (z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 
5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych. 

Pomagamy w tworzeniu właściwych relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Niesiemy radość poprzez kontakty zwierzętami.  

Praca w Fundacji opiera się na wolontariacie. Większość pracujących w Fundacji wolontariuszy to jednocześnie przewodnicy psów. Obecnie pracuje u nas 50 wolontariuszy - to między innymi terapeuci, lekarze, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wolontariusze chcą nam pomagać i doskonale wiedzą jak to robić.  

Aktualnie pracuje z nami 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy:  flat coated retriever, golden retriever, labrador retriever, berneński pies pasterski, lagotto romagnolo, buldok francuski, shih tzu  oraz owczarek australijski.   Działamy w wielu placówkach na terenie całego kraju. W ośrodkach prowadzimy zajęcia dla osób z różnymi rodzajami schorzeń (autyzm, mutyzm, Zespół Downa, MPD, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy oraz wiele innych).  

W województwie łódzkim prowadzimy zajęcia w 15 placówkach, w tym w 12 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 500 niepełnosprawnym.

W województwie śląskim zajęcia prowadzone są w  4 dla osób niepełnosprawnych, niesiemy pomoc około 150 niepełnosprawnym.

W województwie wielkopolskim systematycznie pomagamy w  ośrodku z około 60 niepełnosprawnymi.

W województwie małopolskim zajęcia prowadzimy w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Brata Alberta” w Radwanowicach, niesiemy pomoc około 100 niepełnosprawnym.

W spotkaniach zawsze uczestniczy terapeuta oraz pies  z przewodnikiem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, a program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości każdej osoby.  

Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzimy cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych. W zależności od rodzaju placówki są to: pogadanki na temat relacji człowiek – zwierzę, zajęcia mające na celu poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw, uświadomienie odpowiedzialności wynikającej z posiadania psa, nauka podstawowych zasad układania psa i opiekowania się nim, poznanie historii psa i ras, budowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywanie lęków, nauka zachowania w przypadku ataku ze strony psa.

Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych.  

Psy zaczynające pracę w naszej Fundacji przechodzą najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Przez cały czas uczestniczą w szkoleniach doskonalących i są poddawane okresowym badaniom lekarskim.  

Celem naszej Fundacji jest:

1. Upowszechnianie dogoterapii jako metody: rehabilitacji, wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych, wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne.

2. Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem: niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami, propagowanie form terapii z udziałem zwierząt, prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, szkolenie opiekunów zwierząt, szkolenie zwierząt, prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach, utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia!

Pomogli

Ładuję...