Pomóż nam ograniczyć bezdomność kotów!

Wsparło 19 osób
521 zł (1,73%)
Brakuje jeszcze 29 479 zł
Adopcje

Rozpoczęcie: 5 Grudnia 2023

Zakończenie: 31 Grudnia 2024

Godzina: 23:59

POMÓŻ NAM OGRANICZYĆ BEZDOMNOŚĆ KOTÓW!

Jednym z głównych zadań statutowych fundacji jest zapobieganie bezdomności zwierząt, przede wszystkim kotów, ponieważ tu bezdomność jest największa. Niestety, nie wszystkie da się oswoić, dlatego duża ich część, po kastracji, wraca na swoje miejsce bytowania, gdzie karmicielki dbają o nie i dokarmiają każdego dnia.

Kastracja to jedyna skuteczna metoda zapobiegająca bezdomności wśród kotów. Jest również prewencją przeciwnowotworową u kotek i kocurów, zmniejsza tendencję kocurów do walki, przedłuża ich życie, pozbawia kotkę męczącej rui, ale przede wszystkim chodzi o zmniejszanie populacji.

Nasi wolontariusze uparcie dążą do tego, by wyłapać jak największą liczbę kotów bezdomnych. Te, które da się oswoić, zostają pod opieką fundacji, a my szukamy im nowych i odpowiedzialnych domów.

Dlaczego kastracja jest dla nas taka ważna?

To dlatego, że wielokrotnie zgłaszają się do nas mioty kotów, które są w ciężkim stanie, umierają w agonii i cierpieniu. To niepotrzebny ból kotów, których dzięki kastracji mogłoby nie być.

Bezdomne koty mają swoje prawa, chroni je ustawa, a za ich sytuację odpowiedzialny jest lokalny samorząd – miasto lub gmina, która ma obowiązek przeznaczyć środki na kastrację kotów wolno żyjących, aby zwalczać bezdomność.

Niestety, te środki są niewystarczające, nie wspominając o ludziach do wyłapywania tych kotów. Dlatego fundacje, jako inicjatywy oddolne, powstały po to, aby z większym rozmachem i zaangażowaniem zająć się tematem bezdomności.

Jednak środki urzędów są zbyt małe, a nasza fundacja ma pod opieką 120 zwierząt, które leczy i utrzymuje.

Koty wolno żyjące gdy do nas trafiają na sterylizację/kastrację często są chore. Podczas zabiegu wychodzi szereg innych problemów, na które możemy zareagować od razu takich jak na przykład zły stan uzębienia i konieczność usunięcia zepsutych zębów, badania ogólne, testy na FIV/FELV.  Musimy też zadbać o  wyżywienie na czas rekonwalescencji każdego kota złapanego na zbieg.

Zwracamy się do wszystkich Państwa, którym los zwierząt wolno żyjących i bezdomnych nie jest obojętny, abyście nas wsparli finansowo, byśmy mogli poświęcić swój prywatny czas i ograniczać bezdomność poprzez najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności, czyli kastrację wśród kotów.

Bardzo Wam dziękujemy!

Pomogli

Ładuję...

Organizator
9 aktualnych zbiórek
198 zakończonych zbiórek
Wsparło 19 osób
521 zł (1,73%)
Brakuje jeszcze 29 479 zł
Adopcje