Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS

Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS
1 Stały Pomagacz
Sandra
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Magdalena Pietsch

E-mail domus.bydgoszcz@gmail.com

Telefon 504200743

Lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Cele stowarzyszenia:

Działanie na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na swoją bezdomność, lub z uwagi na zagrożenia ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskiej siły natury.

Działalność na rzecz ochrony Ziemi.

Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:

Niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone, poprzez leczenie chorych bezpańskich i wolno żyjących zwierząt. Dokarmianie zwierząt. Ograniczenie populacji wolno żyjących kotów poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji. Przeciwdziałanie w przypadku okrutnego lub niewłaściwego traktowania zwierząt poprzez czynną interwencję. Działanie w zakresie ekologii, w szczególności ochrona zwierząt którym grozi wyginięcie. Upowszechnianie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt poprzez organizowanie prelekcji. Inicjowanie i czynny udział w akcjach związanych z ochroną Ziemi. Wspieranie innych organizacji, realizujących podobne cele jak stowarzyszenie.

Działalność stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków i jest w pełnym zakresie nieodpłatna.

Wsparli

50 zł

Alicja P.

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Dla kocich maluszkow
10 zł

Beata Kęsik

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Mój od Was! Dlatego dziękuję!

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Sandra
X zł miesięcznie