Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS

Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Magdalena Pietsch

E-mail domus.bydgoszcz@gmail.com

Telefon 504200743

Lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Cele stowarzyszenia:

Działanie na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na swoją bezdomność, lub z uwagi na zagrożenia ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskiej siły natury.

Działalność na rzecz ochrony Ziemi.

Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:

Niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone, poprzez leczenie chorych bezpańskich i wolno żyjących zwierząt. Dokarmianie zwierząt. Ograniczenie populacji wolno żyjących kotów poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji. Przeciwdziałanie w przypadku okrutnego lub niewłaściwego traktowania zwierząt poprzez czynną interwencję. Działanie w zakresie ekologii, w szczególności ochrona zwierząt którym grozi wyginięcie. Upowszechnianie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt poprzez organizowanie prelekcji. Inicjowanie i czynny udział w akcjach związanych z ochroną Ziemi. Wspieranie innych organizacji, realizujących podobne cele jak stowarzyszenie.

Działalność stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków i jest w pełnym zakresie nieodpłatna.

Pomogli

Ładuję...