Cele statutowe organizacji

Zbieramy pieniążki na cele ststutowe organizacji - czyli pomoc shar-peiom w potrzebie.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
46%
117 zł Wsparło 9 osób CEL: 250 ZŁ