DAJ PSU DOM FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM I PORZUCONYM

DAJ PSU DOM FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM I PORZUCONYM

Reprezentant Barbara Makurat

E-mail dpd62@wp.pl

Telefon 883 788 700

Lokalizacja Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Wolontariat i pomoc materialna, edukacja prozwierzęca, interwencje, promocja adopcji zwierząt, poszukiwanie domów stałych i DT, transport Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:

Aktywne działania własne oraz wspieranie wszelkich pozostałych działań, które mają na celu pomoc zwierzętom porzuconym, bezdomnym, maltretowanym, chorym, przebywających w schroniskach i domach tymczasowych, w szczególności psom bezrasowym ( mieszańcom ) oraz psom ras użytkowych, sportowych, myśliwskich, stróżujących i uznanych ze względu na rasę za niebezpieczne.

Aktywną działalność w zakresie adopcji zwierząt, w szczególności poprzez: rekrutację i szkolenie wolontariuszy; pomoc w znajdowaniu i selekcji przyszłych właścicieli; kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne warunków bytowych zwierząt; pomoc w aklimatyzacji zwierząt adopcyjnych; współpracę ze szkoleniowcami i behawiorystami zwierzęcymi

Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec zwierząt

Działalność edukacyjną w zakresie ochrony zwierząt i środowiska

Propagowanie i realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt niehodowlanych

Projektowanie i propagowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa relacji człowieka ze zwierzętami oraz właściwej opieki nad zwierzętami

Opiekę i zapewnienie wsparcia finansowego dla zwierząt znajdujących się w schroniskach, hotelach, domach tymczasowych

Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych

Pomogli

Ładuję...