Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA

Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Iwona Anna Ziółkiewicz

E-mail kociamama@kociamama.pl

Telefon 505 360 160

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Podstawowym zadaniem fundacji jest ograniczanie populacji bezpańskich, niechcianych kotów oraz poprawa warunków ich bytowania.   Staramy się wyłapywać bezpańskie koty i poddajemy je zabiegom sterylizacji i kastracji.

Szczególnie nastawieni jesteśmy na niesienie pomocy  kotom chorym, kalekim i tym z wypadków, takich jak Marylka, które leczymy i otaczamy szczególną troską.

Otaczamy opieką kocięta, którym z różnych przyczyn zabrakło kotek matek. Zdarza się bardzo często, że do naszych domów wolontariackich trafiają kocieta zaledwie kilkudniowe, wymagające opieki wyjątkowej.

Wszystkim kotom, staramy się znaleźć domy te najlepsze z najlepszych. Dzikim kotom wolnożyjącym po zabiegach sterylizacji staramy się zapewnić godziwe warunki życia na wolności, oddając je pod opiekę odpowiedzialnych karmicielek. Zapewniamy im karmę, opiekę medyczną i budy na zimę. Jednak większość kociaków czeka w naszych wolontariackich domach tymczasowych na adopcje.

Apelujemy do ludzi wielkiego serca o wsparcie finansowe, głównie na wydatki związane z leczeniem, często bardzo kosztownym i długotrwałym. Wszystkie przypadki niesionej przez nas pomocy opisujemy szczegółowo w dziale interwencji na naszej stronie internetowej.

Z myślą o tych z Was, którzy nie mogą adoptować kota, przygotowaliśmy kącik wirtualnych adopcji, gdzie można opiekować się kotem na odległości.    

Adopcje