Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA

Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA
2 Stałych Pomagaczy
Drevni Kocur
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Iwona Anna Ziółkiewicz

E-mail kociamama@kociamama.pl

Telefon 505 360 160

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Podstawowym zadaniem fundacji jest ograniczanie populacji bezpańskich, niechcianych kotów oraz poprawa warunków ich bytowania.   Staramy się wyłapywać bezpańskie koty i poddajemy je zabiegom sterylizacji i kastracji.

Szczególnie nastawieni jesteśmy na niesienie pomocy  kotom chorym, kalekim i tym z wypadków, takich jak Marylka, które leczymy i otaczamy szczególną troską.

Otaczamy opieką kocięta, którym z różnych przyczyn zabrakło kotek matek. Zdarza się bardzo często, że do naszych domów wolontariackich trafiają kocieta zaledwie kilkudniowe, wymagające opieki wyjątkowej.

Wszystkim kotom, staramy się znaleźć domy te najlepsze z najlepszych. Dzikim kotom wolnożyjącym po zabiegach sterylizacji staramy się zapewnić godziwe warunki życia na wolności, oddając je pod opiekę odpowiedzialnych karmicielek. Zapewniamy im karmę, opiekę medyczną i budy na zimę. Jednak większość kociaków czeka w naszych wolontariackich domach tymczasowych na adopcje.

Apelujemy do ludzi wielkiego serca o wsparcie finansowe, głównie na wydatki związane z leczeniem, często bardzo kosztownym i długotrwałym. Wszystkie przypadki niesionej przez nas pomocy opisujemy szczegółowo w dziale interwencji na naszej stronie internetowej.

Z myślą o tych z Was, którzy nie mogą adoptować kota, przygotowaliśmy kącik wirtualnych adopcji, gdzie można opiekować się kotem na odległości.    

Wsparli

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Paula

45 zł

Agnieszka Jastrząbek

15 zł

Aleksandra Kaźmierska

120 zł

Grażyna Szymańska

40 zł

Małgorzata Tomczok

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
Drevni Kocur
5 zł miesięcznie