Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA

Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA
2 Stałych Pomagaczy
Drevni Kocur
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Iwona Anna Ziółkiewicz

E-mail kociamama@kociamama.pl

Telefon 505 360 160

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Podstawowym zadaniem fundacji jest ograniczanie populacji bezpańskich, niechcianych kotów oraz poprawa warunków ich bytowania.   Staramy się wyłapywać bezpańskie koty i poddajemy je zabiegom sterylizacji i kastracji.

Szczególnie nastawieni jesteśmy na niesienie pomocy  kotom chorym, kalekim i tym z wypadków, takich jak Marylka, które leczymy i otaczamy szczególną troską.

Otaczamy opieką kocięta, którym z różnych przyczyn zabrakło kotek matek. Zdarza się bardzo często, że do naszych domów wolontariackich trafiają kocieta zaledwie kilkudniowe, wymagające opieki wyjątkowej.

Wszystkim kotom, staramy się znaleźć domy te najlepsze z najlepszych. Dzikim kotom wolnożyjącym po zabiegach sterylizacji staramy się zapewnić godziwe warunki życia na wolności, oddając je pod opiekę odpowiedzialnych karmicielek. Zapewniamy im karmę, opiekę medyczną i budy na zimę. Jednak większość kociaków czeka w naszych wolontariackich domach tymczasowych na adopcje.

Apelujemy do ludzi wielkiego serca o wsparcie finansowe, głównie na wydatki związane z leczeniem, często bardzo kosztownym i długotrwałym. Wszystkie przypadki niesionej przez nas pomocy opisujemy szczegółowo w dziale interwencji na naszej stronie internetowej.

Z myślą o tych z Was, którzy nie mogą adoptować kota, przygotowaliśmy kącik wirtualnych adopcji, gdzie można opiekować się kotem na odległości.    

Wsparli

50 zł

Anna Tomaszewska

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomagamy mruczkom ratowanym przez KOCIĄ MAMĘ
21 zł

Iza Olejnik

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomagamy mruczkom ratowanym przez KOCIĄ MAMĘ
230 zł

Grażyna Szymańska

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomagamy mruczkom ratowanym przez KOCIĄ MAMĘ
60 zł

Iza Olejnik

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomagamy mruczkom ratowanym przez KOCIĄ MAMĘ
81 zł

Angela z Tomaszków

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomagamy mruczkom ratowanym przez KOCIĄ MAMĘ
42 zł

Grażyna Szymańska

Darowizna przekazana przez skarbonkę Ratujemy mruczki pod skrzydłami Fundacji Kocia Mama

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
Drevni Kocur
5 zł miesięcznie