Fundacja for you Burek - fundacja człowiek dla zwierząt

Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Wiesława Albiniak

E-mail drakster6@o2.pl

Telefon 663617839

Lokalizacja Gliwice , śląskie

Nasze działania i cele to :

1)niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom; 2)działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych domów), 3)wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; 4)zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 5)działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt; 6)upowszechnianie i ochrona praw zwierząt; 7)propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt; 8)pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym; 9)propagowanie i organizacja wolontariatu; 10)spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami; 11)inicjowanie i wpieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opiekę nad nimi.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje