Fundacja Podaruj lepszy los

Fundacja Podaruj lepszy los

Reprezentant Blanka Kraśnicka

E-mail lepszylos.fundacja@gmail.com

Telefon 606476904

Lokalizacja Wałbrzych, dolnośląskie

Geneza organizacji sięga tak naprawdę dzieciństwa każdego z nas, wychowanie i własne doświadczenia spowodowały, że los zwierząt nigdy nie był nam obojętny. Jak to w życiu często bywa o tym, że się poznałyśmy zadecydował przypadek, który zaowocował wspólną pracą dla dobra braci mniejszych. Przez dwa ostatnie lata wspólnie jako prywatne osoby niosłyśmy pomoc głównie zwierzętom domowym. Działania te obejmowały przygarnianie bezdomnych zwierząt, szukanie im domów, leczenie, sterylizacje, kastracje, transport do nowych domów. Oczywiście wszystko było finansowane z naszych prywatnych pieniędzy. Decyzja o założeniu Fundacji długo w nas dojrzewała, a ostatecznym motorem do sformalizowania naszych działań była myśl, że jako organizacja będziemy mogły sprawniej współpracować z przedstawicielami władzy, takimi jak samorządy i policja, w zakresie zadań, które narzuca Ustawa o ochronie zwierząt. W maju 2015 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego naszej Fundacji. W zasadzie nasze działania nie uległy zmianie, natomiast współpraca z wyżej wymienionymi organami zaowocowała sprawniejszymi działaniami, np. w formie interwencji z udziałem policji. Naszymi podstawowymi celami są niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i krzywdzonym, reagowanie i podejmowanie stosownych działań w obliczu znęcania się nad zwierzętami oraz zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt. Skład Zarządu Fundacji jest nieliczny, bo są to tylko trzy osoby , ale na szczęście są także nasi wolontariusze, którzy pomagają nam w opiece nad psami, oferują domy tymczasowe, pomoc w organizacji zbiórek, ile wiele innych spraw za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Nigdy za mało rąk do pomocy w słusznej sprawie.

Cele statutowe Fundacji:

Podstawowym celem Fundacji jest działanie na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego:

2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;

3. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, a w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, hotelikach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie niesienia pomocy zwierzętom, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów na zasadach procedury adopcyjnej);

4. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;

5. Zwalczanie  znęcania się nad zwierzętami;

6. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony;

7. Formułowanie obywatelskich projektów legislacyjnych.

Pomogli

Ładuję...