Fundacja Psim Tropem

Fundacja Psim Tropem

Reprezentant Beata Rachmankiewicz

E-mail psimtropemorg@onet.pl

Telefon 691059911

Lokalizacja Rejowiec Fabryczny, lubelskie

Nasza fundacja zajmuje się:

a) działaniem na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

 

 

 

Wsparli

10 zł

Miluś

Dla Misia, spóźnione na zbiórkę. Może jednak dałoby się ją przedłużyć? Zbierze się szybko, tylko przedłużajcie parokrotnie na krótki termin.
65 zł

Pogotowie Charytatywne Dla Zwierząt

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomoc dla Fundacji : Psim Tropem
10 zł

Wiola

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomoc dla Fundacji : Psim Tropem
10 zł

Beata

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomoc dla Fundacji : Psim Tropem
15 zł

Marzena Kuczob

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomoc dla Fundacji : Psim Tropem
30 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomoc dla Fundacji : Psim Tropem

Pokaż więcej