Fundacja Psim Tropem

Fundacja Psim Tropem

Reprezentant Beata Rachmankiewicz

E-mail psimtropemorg@onet.pl

Telefon 691059911

Lokalizacja Rejowiec Fabryczny, lubelskie

Nasza fundacja zajmuje się:

a) działaniem na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami

 

 

 

Pomogli

Ładuję...