Fundacja I SEE YOU - Widzę Cię

Fundacja I SEE YOU - Widzę Cię

Reprezentant Fundacja I SEE YOU - Widzę Cię

E-mail fun.iseeyou@gmail.com

Telefon 881 561 167

Lokalizacja Świnoujście, zachodniopomorskie

Fundacja jest Operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu od 1.06.2016 - 31.05.2018 r.

Działania fundacji:

współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony i praw zwierząt,

współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,

współpraca z krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowyi organizacjami, instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

prowadzenie akcji edukacyjnych za pośrednictwem publikatorów imprez oraz wydawnictw własnych,

prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej internetowej wydawniczej, promocyjnej i reklamowej

prowadzenie, zakładanie i wspieranie przytulisk, schronisk, ośrodków dla zwierząt,

zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji,

organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów fundacji,

udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt,

promocje i reklamę firm oraz instytucji wspierających ochronę środowiska, ekologię i prawa zwierząt,

działalność edukacyjną w tym m.in. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, e-learningów, wykładów, plenerów, odczytów, konferencji,

prowadzenie i wspieranie akcji adopcyjnych,

zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację,

tworzenie i prowadzenie domów tymczasowych, hoteli dla zwierząt,

zwiększenie szansy zwierząt na adopcję poprzez: programy szkoleniowe, ocenę behawioralną, zabiegi pielęgnacyjne i zdrowotne,

promowanie zooterapii (w szczególności w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym jak: osoby niepełnosptawne ruchowo i umysłowo, chore psychicznie, uzależnione od środków psychoaktywnych, osoby zagrożone ubóstwem, z konflikcie z prawem itp.),

promowanie terenów zielonych,

pozyskiwanie funduszy na nasadzenia, zakłądanie ogrodów np. ogrodóy przyszkolne, przy oddziałach dziennego pobytu, schroniskach, przytuliskach dla zwierząt, edukacyjnych,

promowanie ekologii i zachowań prozdrowotnych przez wykorzystanie surowców wtórnych w rękodziele (edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych).                         

Pomogli

Ładuję...