Pomóżmy wrakowi kota

Jesteśmy małą grupką zapaleńców w bardzo trudnym terenie. Wsie popegierowskie to najgorsze środowisko dla zwierząt. Ludzie ci zostali z dnia na dzień pozbawieni pracy gdy zlikwidowano z dnia na dzień PGRy. NIe było pracy, szczególnie dla osób bez kwalifikacji. Nigdy nie stronili od alkoholu, ale w zaistniałej sytuacji rozpili się do cna. A wiadomo, że odbija się to również na zwierzętach. W chwili obenej schronisko z powodu przepełnienia nie przyjmuje kotów. My staramy się wysterylizować jak najwięcej kotek (kilkaset rocznie) i wiejskich suk. Pomagamy też tym najbardziej skrzywdzonym jak ostatnia koteczka, wrak kotki, waga 1,7 kg, brak zębów, połowy ucha, jest niewidoma. Prosimy o wsparcie naszych działań

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 500 ZŁ