VETERINARY EXPEDITION KIRGISTAN 2023

Wsparły 54 osoby
6 000 zł (60%)

Rozpoczęcie: 16 Grudnia 2021

Zakończenie: 15 Września 2023

Godzina: 23:59

Zgodnie z założeniami, w dniach 16-23 września 2023r. przeprowadziliśmy kolejną edycję projektu Veterinary  Expedition – Kyrgyzstan. W tym roku działania skupione były w  regionie Dżalalabad (Жалал-Абад).

Wizytę w Kirgistanie rozpoczęliśmy w stolicy kraju, Biszkeku, od spotkania z Dr Ashirbai Zhusupov, Director of the Veterinary Service, Ministry of Agriculture. Rozmawialiśmy o sytuacji epizootycznej Kirgistaniu, o roli psów w rozprzestrzenianiu się echinokokozy i wścieklizny. Poruszyliśmy także temat kontroli populacji psów przez ich sterylizacje oraz znakowanie

Przeprowadziliśmy przesiewowe badanie USG wątroby w kierunku ECHINOKOKOZY i ALWEOKOKOZY u 868 uczniów i nauczycieli. Szkoły, w których badaliśmy dzieci od dłuższego czasu mają wprowadzoną edukację prozdrowotną, dzieci uczą się jak zapobiegać chorobom odzwierzęcym. Niestety, pomimo wprowadzonej profilaktyki, Doktor Nurdin Satarov wykrył zmiany wskazujące na echinokokozę u 4 dzieci, a alweokokozę u jednego. U jednego z dzieci, u ucznia w wieku zaledwie 12 lat wykrył cysty echinokokozowe wielkości 10 cm. To bardzo zaawansowane stadium, kiedy pomoc może tylko operacja, na leczenie farmakologiczne jest już zbyt późno. Wszystkie dzieci, u których Doktor wykrył jakiekolwiek zmiany chorobowe zostały przekierowane na dalszą diagnostykę i leczenie.

W Dżalalabad, w pomieszczeniach służby weterynaryjnej prowadziliśmy szkolenia dla lekarzy weterynarii i studentów medycyny weterynaryjnej. Uczestniczyło w nich ponad 40 osób. Prowadzone były wykłady i ćwiczenia parazytologiczne, z podstaw zakładania szwów, z czystości chirurgicznej. Prezentowany był też film instruktarzowy i wykład na temat techniki sterylizacji i kastracji psów. W sali operacyjnej prowadzone były cały czas zabiegi sterylizacji i kastracji, a kirgiscy lekarze weterynarii mogli doskonalić swoje umiejętności. Zwierzęta na zabiegi dostarczali okoliczni mieszkańcy, dla których zabiegi wykonywane były nieodpłatnie.

Czynny udział w realizacji projektu oraz wsparcia organizacyjnej po stronie kirgiskiej, poza Kirgiską Izbą Lekarsko Weterynaryjną Vetpalata udzieliło także lokalne Kierownictwo Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Weterynaryjnego i Fitosanitarnego przy Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów

Pomogli

Ładuję...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
6 zakończonych zbiórek
Wsparły 54 osoby
6 000 zł (60%)