Fundacja Kocięta Koty z Interwencji

Fundacja Kocięta Koty z Interwencji
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Dominika Głogowska

E-mail dglogowska@op.pl

Telefon 730773748

Lokalizacja Zawada, opolskie

Cel działania

1.Prowadzenie bezpośrednich działań w obronie wszystkich zwierząt oraz niesienie im pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. 2. Promocja humanitarnych zachowań wobec zwierząt. 3. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialności za zwierzęta. 4. Udzielanie wsparcia, pomocy finansowej i rzeczowej osobom z wykluczeniem społecznym, ubogim i niepełnosprawnym będącymi opiekunami zwierząt porzuconych a przez nich przygarniętych. 5. Poszukiwanie domów tymczasowych i domów stałych. Prowadzenie oraz wspieranie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych, odpowiednich opiekunów). 6. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego z szeroko rozumianą ekologią.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje