Fundacja Kocięta Koty z Interwencji

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Dominika Głogowska

E-mail dglogowska@op.pl

Telefon 730773748

Lokalizacja Zawada, opolskie

Cel działania

1.Prowadzenie bezpośrednich działań w obronie wszystkich zwierząt oraz niesienie im pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. 2. Promocja humanitarnych zachowań wobec zwierząt. 3. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialności za zwierzęta. 4. Udzielanie wsparcia, pomocy finansowej i rzeczowej osobom z wykluczeniem społecznym, ubogim i niepełnosprawnym będącymi opiekunami zwierząt porzuconych a przez nich przygarniętych. 5. Poszukiwanie domów tymczasowych i domów stałych. Prowadzenie oraz wspieranie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych, odpowiednich opiekunów). 6. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego z szeroko rozumianą ekologią.

Wsparli

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

15 zł

Anonimowa Pomagaczka

1 000 zł

Grzegorz Kujawa

20 zł

Karolina

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Dziękuję za to co robicie dla podopiecznych
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie