Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Mazowieckie Zwierzaki

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Tamara Jastrzębska

E-mail mazowieckiezwierzaki@gmail.com

Telefon 519 778 392

Lokalizacja Otwock, mazowieckie

Cele Stowarzyszenia to:
- Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych,
- Zapobieganie bezdomności zwierząt i niekontrolowanemu rozmnażaniu,
- Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie,
- Zapobieganie i interwencje w sytuacjach przestępstw przeciwko zapisom Ustawy o ochronie zwierząt, Dz. U. z 2003 r nr 106 poz. 1002
- Promocja i popieranie działań prozwierzęcych.
- Pobudzanie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania bezdomności zwierząt.
- Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Współpracę z organami samorządowymi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
- Zapewnienie ochrony, zdrowia i odpowiednich warunków bytowych bezdomnym zwierzętom,
- Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w zakresie ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom,
- Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt,
- Prowadzenie akcji interwencyjnych w przypadku przestępstw przeciwko zapisom Ustawy o ochronie zwierząt
- Prowadzenie akcji adopcyjnych,
- Prowadzenie akcji zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt poprzez akcję sterylizacji,
- Prowadzenie akcji zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez akcje stałego znakowania
zwierząt (chip),
- Organizowanie spotkań, imprez w celu propagowania celów Stowarzyszenia,
- Współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
- Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

Pomogli

Ładuję...