Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

Reprezentant Magdalena Hausmann

E-mail osmzostrow@gmail.com

Telefon 665926640

Lokalizacja Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt zostało zarejestrowane w sądzie w Kaliszu w 1999 roku. Impulsem do tego były odwiedziny w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim, zlokalizowanym  wówczas przy ul. Lotniczej i warunki jakie tam zastaliśmy. Psy uwiązane na łańcuchach, w błocie, przy rozpadających się budach były skazane na cierpienie. Założenie Stowarzyszenia było jedynym sposobem na legalną pomoc dla zwierząt znajdujących się w schronisku oraz zbiórkę funduszy przeznaczonych na poprawę ich warunków bytowych. Priorytetem było uwolnienie psów z łańcuchów. Ufundowaliśmy kojce, budy, skanalizowanie terenu, zabiegi sterylizacji. Poszukiwaliśmy domy adopcyjne, efektem było zmniejszenie ilości psów z ponad stu do kilkudziesięciu.
Z czasem jednak potrzeby były coraz większe, a teren schroniska nie spełniał odpowiednich warunków dla zwierząt i pracowników. Stowarzyszenie było inicjatorem ustanowienia nowej lokalizacji schroniska. W wyniku apeli, rozmów, pism wysyłanych do Urzędu Miejskiego, podjęto decyzję o budowie nowego schroniska w Wysocku Wielkim. W nowym schronisku ufundowaliśmy część kojców, budy, klatki do przewozu i łapania zwierząt. Zaprowadziliśmy system czipowania zwierząt, kupiliśmy komputer, odpowiedni program, czytnik czipów.
Uratowaliśmy wiele psich  i kocich istnień, z naszych funduszy były przeprowadzane skomplikowane operacje, ratowaliśmy zwierzęta po wypadkach. W ramach walki z bezdomnością zwierząt opłaciliśmy za wiele sterylizacji.
Od 2002 roku wolontariusze Stowarzyszenia prowadzili stronę internetową poświęconą schronisku, dzięki której wiele zwierząt znalazło nowy dom. Mamy nadzieję, że już niedługo odejdzie nam to zadanie – powstaje projekt prowadzenia strony bezpośrednio przez schronisko, a ten czas będziemy mogli wykorzystać na inne działania na rzecz zwierząt.
W 2005 roku Stowarzyszenie zostało sądownie zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego, pod numerem KRS 0000059956, dzięki temu podatnicy mogą przekazywać 1% podatku na rzecz zwierząt, a my z tych pieniędzy pomagać.
Angażujemy się także w akcję sterylizacji bezdomnych kotów.
Mimo, że nie jesteśmy stowarzyszeniem interwencyjnym staramy się walczyć z okrucieństwem wobec zwierząt i ich złym traktowaniem, wolontariusze wielokrotnie biorą udział w interwencjach.
Z pomocą funduszu grantowego , dwukrotnie organizowaliśmy w schronisku akcję „Zabierz mnie na spacer”.
Nasi wolontariusze, Maria Wieczorek, Iwona i Maciej Trzcińscy oraz Łukasz Serbakowski, zostali uhonorowani tytułem „Wolontariusza Roku” za bezinteresowną działalność na rzecz poprawy warunków zwierząt bezdomnych.

Nieustannie zmieniamy życie zwierząt na lepsze.

UWAGA!
Wszyscy członkowie Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt są wolontariuszami – za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Pomogli

Ładuję...