Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Magdalena Lorenz-Michalczyk

E-mail stowarzyszenienaszejeze@gmail.com

Telefon 603673647

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE od 2009r. pomaga potrzebującym jeżom w całej Polsce.

Stowarzyszenie NASZE JEŻE ma swoją siedzibę w Poznaniu - i właśnie tu, w wielkopolskiej stolicy tworzymy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt - pomagamy nie tylko JEŻOM, wśród naszych podpiecznych znajdują się  także WIEWIÓRKI.


Nie odmawiamy pomocy innym potrzebującymi zwierzętom - zające, kuny czy na przykład maleńkie ryjówki otrzymają u nas pierwszą, najważnieszją pomoc.

Poświęcamy swój czas i serce, aby pomagać dzikimi zwierzętom.

Przyjmujemy dzikie zwierzęta z interwnecji, pokaleczone, słabe czy niedożywione. Odkarmiamy oseski. Otaczamy opieką wszystkie zwierzęta - leczymy, karmimy, pielęgnujemy - i przywracamy naturze.

A te zwierzęta, które nie mogą wróćić do naturalnego środowiska - otrzymują statut "rezydenta" i pozostają pod naszą opieką dożywotnio.

Prowadzimy ogólnopolski telefon alarmowy - dla potrzebujących pomocy jeży, ale i innych dzikich zwierząt.
Organizujemy eventy, bierzemy udział w akcjach edukacyjnych, szkolimy i sami regularnie w szkoleniach bierzemy udział.

Sieć opiekunów i ścisła współpraca z wieloma Ośrodkami Rehabilitacji Zwierząt, a także innymi organizacjami - pozwala nam ratować setki, jak nie tysiące jeży i innych dzikich zwierząt każdego roku, na terenie całego kraju.

Pomagamy tylko dzięki WASZEMU wsparciu, za które bardzo DZIĘKUJEMY ❤️

Miej ❤️ dla jeży, wiewiórek i innych dzikich zwierząt i pomóż nam pomagać!

Magdalena Lorenz-Michalczyk


_____

Statutowym celem działania Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności:

1. Ochrona przyrody, a szczególnie ochrona jeżowatych wszystkich gatunków .
2. Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez ich utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.
3. Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach w zakresie ochrony dzikich zwierząt, zwłaszcza jeżowatych.
4. Edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów, przez prelekcje, pokazy, seminaria i inne działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec
ochrony zwierząt dzikich, a szczególnie jeżowatych.
5. Edukacja właściwych służb przez szkolenia, seminaria, wykłady i inne formy, mające na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt, zwłaszcza jeżowatych.
6. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec dzikich zwierząt.
7. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na
wolności.
8. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim.
9. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.

Pomogli

Ładuję...