Pomóż nam stworzyć ośrodek rehabilitacji ptaków

Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na budowę infrastruktury, która pozwoli naszej Fundacji uruchomić Ośrodek Rehabilitacji Ptaków. Planujemy wybudować woliery dla ptaków drapieżnych, krukowatych, siewkowatych, śpiewających, gołębi oraz wybieg dla bocianów. Zebrane środki przeznaczymy też na zakup wyposażenia do wolier, sprzętu do odławiania, transportu i rehabilitacji ptaków. Ponadto w przypadku uruchomienia ośrodka przed zakończeniem zbiórki nadwyżka zostaną przeznaczona na bieżącą działalność ośrodka, karmę, leki dla ptaków oraz opiekę weterynaryjną. Zebrane środki nie będą przeznaczana na wynagrodzenia i premie.

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 100 000 ZŁ