Pomóżmy kotom przetrwać zimę

Anonimowy Pomagacz

Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju prowadzi schronisko na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Śremu, który działa w imieniu Porozumienia Międzygminnego dla 8 gmin z powiatów śremskiego, kościańskiego i jarocińskiego. W obszarze działania Fundacji zamieszkuje około 150 000 ludzi. Do schroniska rocznie trafia około 800 zwierząt. Schronisko prowadzone jest przez organizację pożytku publicznego. Z naszego punktu widzenia jest to najbardziej właściwa forma, ponieważ m.in. stwarza możliwość realizacji idei zwalczania złego traktowania i bezdomności zwierząt przy zachowaniu optymalizacji kosztów.

Anonimowy Pomagacz

Misją naszej Fundacji jest zwalczanie złego traktowania i bezdomności zwierząt. Jedną z dziedzin, w których staramy się realizować nasze zadania jest pomoc kotom wolno żyjącym.

Anonimowy Pomagacz

Status prawny kotów wolno żyjących reguluje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W rozumieniu Ustawy koty wolno żyjące to koty, które bytują w warunkach niezależnych od człowieka i są nieudomowione. Nigdy nie posiadały właściciela, co odróżnia je od kotów bezdomnych. Z poszczególnych artykułów Ustawy można łatwo wywnioskować, że pomoc kotom wolno żyjącym jest naszą powinnością, a utrudnianie kotom zaspokajania ich podstawowych potrzeb jest niezgodne z prawem. Art. 2 tejże ustawy nakłada obowiązek opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. Tym samym wszelkie zakazy dokarmiania kotów są niezgodne z prawem! Objawy złego traktowania zwierząt oraz osób dokarmiających podlegają karze. Nasza Fundacja stoi na stanowisku, że kot wolno żyjący powinien takim pozostać.

Anonimowy Pomagacz

Na terenie naszej gminy dokarmiamy koty w przeszło 30 punktach. Wykonujemy zabiegi kastracji i sterylizacji oraz zapewniamy pomoc weterynaryjną chorym kotom. W 2021 roku, w naszym gabinecie wykonano 57 zabiegi sterylizacji oraz 63 zabiegów kastracji kotów przyjętych na stan schroniska. Dodatkowo wykonaliśmy również 129zabiegów dla kotów wolno żyjących. Każda osoba dokarmiająca takie koty może liczyć na pomoc z naszej strony w postaci karmy. W 2021 roku na koty wolno żyjące przekazaliśmy 4932,95 kg karmy. Wspomnimy tylko, że w ubiegłym roku do schroniska przyjęto 343 koty z czego 166 znalazło nowe domy. Na wolność wypuszczono 57 kotów.

Anonimowy Pomagacz

Dzisiaj zwracamy się do Was z prośbą o pomoc finansową na wsparcie dalszej naszej działalności w tym zakresie. Chcemy zapobiegać niechcianym miotom przez zabiegi sterylizacji i kastracji kotów oraz pomoc rzeczową dla osób opiekujących się kotami wolno żyjącymi. Pomóżcie nam pomagać i pamiętajcie Dobro wraca <3

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Magda

200 zł

Zuzia i Marysia

50 zł

Misia 🐱

100 zł

AN NA

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
5%
540 zł Wsparło 8 osób CEL: 10 000 ZŁ

Twoje na pomoc zwierzakom!
KRS 0000819398

Dowiedz się więcej

Twoje na pomoc zwierzakom!
KRS 0000819398

Dowiedz się więcej