FUNDACJA PRO ANIMALS

FUNDACJA PRO ANIMALS

Reprezentant Beata Lalik

E-mail beatalalik2@gmail.com

Telefon 502532569

Lokalizacja Gronowo Górne, warmińsko-mazurskie

Ochrona przyrody, ochrona zwierząt, edukacja przyrodnicza, prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, współdziałanie z jednostkami samorządu i organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie działalności weterynaryjnej wspomagającej leczenie zwierząt dziko żyjących i rehabilitację.