Fundacja Projekt KOSMA Pomagamy Psim Seniorom

Fundacja Projekt KOSMA Pomagamy Psim Seniorom
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Barbara Makurat

E-mail projektkosma@wp.pl

Telefon 607512980

Lokalizacja REDA, pomorskie

1. niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom;

2. działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych domów);

3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji

4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

5. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;

6. upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;

7. propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;

8. pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym;

9. propagowanie i organizacja wolontariatu;

10. spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;

11. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi

Pomogli

Ładuję...

Adopcje