Przystanek Schronisko

Przystanek Schronisko
5 Stałych Pomagaczy
Magdalena Nowakowska
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Beata Ciołczyk

E-mail biuro@przystanekschronisko.org

Telefon 889771107

Lokalizacja Katowice, śląskie

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez działalność pożytku publicznego:

– Pomoc zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach
– Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych
– Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym
– Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
– Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym propagowanie programu kastracji i sterylizacji
– Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
– Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom
– Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami
– Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających pod opieką Fundacji
– Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji

Wsparli

20 zł

DarkOliwer

70 zł

jolanta czechowska

1 zł

Anonimowy Pomagacz

1 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

5 Stałych Pomagaczy
Magdalena Nowakowska
50 zł miesięcznie