Przystanek Schronisko

Przystanek Schronisko
6 Stałych Pomagaczy
Magdalena Nowakowska
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Beata Ciołczyk

E-mail biuro@przystanekschronisko.org

Telefon 889771107

Lokalizacja Katowice, śląskie

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez działalność pożytku publicznego:

– Pomoc zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach
– Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych
– Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym
– Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
– Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym propagowanie programu kastracji i sterylizacji
– Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
– Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom
– Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami
– Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających pod opieką Fundacji
– Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji

Wsparli

3,71 zł

Anonimowy Pomagacz

14,13 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

8 zł

Anonimowy Pomagacz

Kocham malutkie pjeski i inne koteczki szanuje w ***** was za to co robicie dla tych zwierzątka sama mam 2 psy ze schroniska ślimaki Afrykańskie i chomiczka!!

Pokaż więcej

6 Stałych Pomagaczy
Magdalena Nowakowska
50 zł miesięcznie