Ptaki Polskie

Reprezentant Piotr Kamont

E-mail justyna.rozanska@ptakipolskie.pl

Telefon 663747737

Lokalizacja Goniądz, podlaskie

Stowarzyszenia Ptaki Polskie od ponad 10 lat chroni ptaki w całej Polsce...

...bo Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania!

Bądźmy na pTAK! zanim będziemy za późno!

Co robimy dla ptaków i przyrody?  

Wykupujemy, wydzierżawiamy i dbamy o grunty, będące dla ptaków miejscem lęgu, żerowiska i noclegu - miejscem życia.

Tworzymy rezerwaty z murawami kserotermicznymi, na których wypasamy nasze owce – dzięki temu swoje miejsce mają też chronione gatunki roślin.

Organizujemy ogólnopolską Nocy Sów – wychodzimy w teren i nasłuchujemy sów. W tym roku Noc Sów przyciągnęła aż 12 000 uczestników na 252 wydarzeniach w całej Polsce!

Edukujemy i opowiadamy o przyrodzie w kampanii Bądź na pTAK! i Szkoła na pTAK!

Zachęcamy rolników do gospodarowania przyjaznego przyrodzie w kampanii na rzecz różnorodności biologicznej Bukiet z pól

Walczymy o zaprzestanie polowań na ptaki w kampanii Niech Żyją!

Odtwarzamy i aktywnie chronimy mokradła, które są domem Czajek, Krwawodziobów, Żurawi i Derkaczy. Bo bagna są dobre!

Mała Czajka, fot. Mateusz Matysiak

Realizujemy kompleksowe projekty ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych takich jak Orlik Grubodzioby.

Wspieramy leczenie Orłów, a także Bielików, trafiających do Ośrodków Rehabilitacji na terenie całego kraju dzięki dofinansowaniu od PKN ORLEN.

Promujemy ideę Ogrodu na pTAK!, czyli bioróżnorodnych ogrodów, parków i skwerów. Wspieramy wiedzą i doświadczeniem oraz sami zakładamy bioróżnorodne ogrody w przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy również na nasz profil na FB @jestem na pTAK!


Marek Piekarczyk: Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania!

Pomogli

Ładuję...