Pomóżmy zwierzakom!

Patrycja Trygar
organizator skarbonki
Pomóżmy schronisku w Wadowicach!

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Tomek

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
23%
35 zł Wsparły 2 osoby CEL: 150 ZŁ