Pomóżmy zwierzakom!

Patrycja Trygar
organizator skarbonki
Pomóżmy schronisku w Wadowicach!

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Tomek

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
Wsparły 2 osoby
35 zł (23%)