I ty możesz pomóc tym bezbronnym stworzeniom

Dina Ciepłucha
organizator skarbonki

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz Zarządu Fundacji FOP a także jej wolontariuszy chciałabym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wsparcie wpłatami na jej rachunek kwot w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych a także darowiznami.

Podziękowanie to kieruję do tych z Państwa którzy wspaniałomyślnie wspomagają FOP od lat kilku jak i do tych z Państwa – z przeróżnych zakątków Polski - którzy po raz pierwszy w roku ubiegłym przekazali Fundacji ten datek ufając iż będzie on użyty zgodnie z jej celem, także im bliskim którym jest niesienie pomocy bezdomnym, pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom. Zaufania tego Fundacja w żadnym wypadku nie chciałaby zawieść.

Sposób przekazywania Fundacji Państwa datków przez urzędy skarbowe nie pozwala na stosowanie przez nią dotychczasowej praktyki informowania każdego z Państwa o działalności FOP za zakończony rok kalendarzowy a to z uwagi na brak informacji urzędów o darczyńcach stąd pomysł utworzenia strony internetowej Fundacji na której znajdą Państwo m.in. opis zdarzeń, jej .działań w upływającym roku a tym samym i wykorzystania przez nią środków które napłynęły od Państwa.

W roku 2008, tak jak i w latach poprzednich Fundacja otrzymane darowizny i datki przeznaczyła na sfinansowanie jej zadań statutowych. FOP mianowicie niezmiennie żywi i leczy około 30 do 40 kotów wolno żyjących w okolicach jej siedziby a także kotów osoby bezdomnej i kotów przebywających w pobliżu trzech firm, znajdujących się w różnych punktach miasta.

Z początkiem roku 2007 FOP objęła opieką kilkanaście kotków gromadzących się w pobliżu śmietników na nowym osiedlu przy ul. Rybnickiej. Kotkom tym był dowożony pokarm i zorganizowano kilka ocieplonych budek. Niestety tylko część z nich przeżyła zimę, wiosną pozostałe kotki dalej znikały tak iż w czerwcu pozostał tylko jeden. najbardziej doświadczony kot. Fundacja z tego nieprzyjaznego terenu dla kotów zdołała zabrać dwie najmniej dzikie kotki z których jednej, chorej nie udało się uratować, druga natomiast zamieszkała w siedzibie Fundacji, jest wysterylizowana i czeka na nowy dom. Odszedł też Maciuś, kilkunastoletni kot żyjący w pobliżu jednej z firm na Ołtaszynie. Swoich dni dożył w siedzibie FOP tak jak i inny bliżej żyjący kotek, wabiący się Murek.

Od września Fundacja wspomaga osobę bezdomną, przebywającą w pobliżu ul.Grota Roweckiego w jej opiece nad pięcioma kotkami. Cztery z nich zostały wysterylizowane, jednemu znaleziono dom a pozostałym raz w tygodniu jest dowożony pokarm na cały tydzień.

W siedzibie Fundacji aktualnie mieszka dziesięć kotków. Wszystkie są wysterylizowane lub wykastrowane. Dwa z nich są do oddania.

Z początkiem roku 2008 w siedzibie Fundacji znajdowały się cztery psy. W kwietniu do nowego domu w Wałbrzychu przewieziono około ośmioletnią Muszkę, ma wspaniałe warunki i kochających opiekunów. Po krótkiej chorobie odszedł drugi pies, Misiek, rezydent w siedzibie Fundacji od 2000 r .przynajmniej w tej części życia nie był głodny i był kochany. Aktualnie w siedzibie FOP mieszkają Kuba przywieziony w 2006 r.z Brzegu Dolnego i szesnastoletnia Dora, zabrana w 2000 r z czterema innymi psami z posesji przy ul .Grota Roweckiego za zgodą ich właścicielki.

Z końcem lipca odszedł też wspaniały, dzielny, wolno żyjący pies. Boss radził sobie sam wspomagany przez życzliwych ludzi a także przez Fundację.

FOP wspomaga nadal osobę bezdomną mieszkającą w pobliżu jednego z cmentarzy we Wrocławiu w opiece nad psami których ilość z trzech zmniejszyła się do dwóch bowiem najmłodsza Fila po wysterylizowaniu i przyuczeniu do normalnego zachowania została odwieziona do Bielska Białej gdzie znalazła wspaniały dom i odpowiedzialnych opiekunów. Pozostałym Hektorowi i Nataszy dowożony jest raz w tygodniu pokarm na cały tydzień. Na tych samych zasadach FOP od sierpnia pomaga także trzem psom znajdującym się pod opieką osób bezdomnych przebywających w pustostanach w pobliżu ul.Grota Roweckiego. Jednemu z nich młodemu, wilczastemu, wabiącemu się Filip/bratu Fili /poszukuje się nowego domu.

Fundacji udało się również znaleść dom dla bardzo dzikiej suki która po wysterylizowaniu i po dwukrotnej konsultacji z psychologiem dla zwierząt została zabrana ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i umieszczona u osoby doświadczonej i lubiącej zwierzęta. Suka, po sześciu tygodniach wyrwała się opiekunce i od trzech miesięcy przebywa w pobliskich ogródkach działkowych nie pozwalając zbliżyć się do siebie. Medze,- bo tak się wabi- dopisuje jednak szczęście bo została zauważona przez wspaniałych ludzi, którzy ją codziennie ze swego domu wypatrują i karmią mając nadzieję, ze w końcu im zaufa i zastąpi ich sunię która niedawno odeszła. Fundacja ze swej strony deklaruje, każdą pomoc – wg oceny opiekunów suki - która doprowadzi do szczęśliwego finału.

FOP ponadto kilkakrotnie dostarczyła karmę rolnikowi pod Polanicą, opiekującemu się dwoma psami. W tej samej wsi ufundowano też budę staremu, schorowanemu psu będącemu pod opieką innego rolnika. Fundacja karmi także okoliczne gołębie a od paru miesięcy dzikiego ptaka który przybłąkał się w okolice jej siedziby.

Częścią dochodu FOP podzieliła się z czterema tzw. karmicielkami kotów.

Fundacja wreszcie - jak co roku w ostatnich latach – regularnie przekazywała część środków na wsparcie Schroniska Ostatnia Szansa prowadzonego przez Bożenę Wahl, k .Rawy Mazowieckiej.

Zdając wyżej sprawę z naszych działań w 2008 roku i ich finansowania mamy nadzieję na życzliwą akceptację przedstawionego stanu rzeczy a zatem na dalsze trwanie przy nas i wspomaganie tak jak dotychczas co pozwoli nam dalej nieść pomoc tym najbiedniejszym z istot, całkowicie zależnym od ludzi, niestety nie zawsze odpowiedzialnych, wrażliwych i prawych.


Sposób przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego a zatem i Fundacji FOP jest taki sam jak w roku ubiegłym. Podatnik mianowicie w rocznym zeznaniu podatkowym/PIT 36,PIT 36L, PIT 37 lub PIT 28, PIT 38/ wypełnia odpowiednią rubrykę wpisując 1 % podatku/zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół/ i wskazuje na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego kwota ta ma być przez urząd skarbowy przekazana, podając pełną jej nazwę i numer KRS. Uprawnionymi do przekazania 1% podatku są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku. Szczegółowo w informacji zamieszczonej pod www.pozytek.ngo.pl w której także podane są zasady odliczania od dochodu darowizn. Z wyrazami szacunku, Halina Litwinowicz,
Prezes Zarządu FOP

Wsparli

5 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
4%
6 zł Wsparły 2 osoby CEL: 150 ZŁ