Straż ochrony zwierząt

Reprezentant Andrzej Wawrzyniak

E-mail strazochronyzwierzat@wp.pl

Telefon 783285905

Lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Celem Fundacji jest działalność w zakresie Ochrony Zwierząt i Środowiska polegająca na ratowaniu zwierząt, zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, stosowania wobec nich przemocy oraz kontrola warunków bytowych w jakich przebywają, ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych jak również promocji i edukacji pro-zwierzęcej.