Skarbonka TOZ Oddział Opole

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1864 roku. Opolski Oddział TOZ składa się w całości z wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas, zaangażowanie i serce potrzebującym zwierzętom. Nikt z nas za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Z budżetu państwa także nie otrzymujemy żadnych dotacji, które pomogły by nam w naszej statutowej działalności. Podczas interwencji niejednokrotnie korzystamy z prywatnego sprzętu i własnych samochodów. Nikt z nas nie liczy na profity i podziękowania, ponieważ pomagamy tym którzy nie potrafią się skarżyć, ani dziękować wysławiając się w ludzkim języku. Niestety, nawet największe poświęcenie i zaangażowanie wolontariuszy nie wystarczy bez zaplecza finansowego. Jak każda działalność charytatywna także i nasza opiera się na środkach finansowych i darowiznach otrzymywanych od ludzi o wrażliwych sercach, którym los zwierząt nie jest obojętny. W tym roku przeprowadziliśmy około 300 interwencji. W chwili obecnej pod naszą opieką jest około 40 psów oraz 60 kotów. Przez cały czas prowadzimy akcję dokarmiania zwierząt wolnożyjących poprzez wydawanie karmy społecznym karmicielom. W miarę możliwości staramy się także pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na utrzymanie swoich czworonożnych podopiecznych.

Opolski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami otrzymane środki przeznaczy na pokrycie kosztów leczenia i utrzymania zwierząt będących pod opieką TOZ Oddział Opole.

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Agnieszka

5 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
1 055 zł
Wsparło 108 osób