Pomagajmy!!!

Anna Patrycja Uzarska
organizator skarbonki

Proszę pomagajmy niewinnym zwierzętom! Nie bądźmy obojętni!!

Wsparli

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
Wsparła 1 osoba
20 zł (1%)