Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych ARA

Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych ARA

Reprezentant Hieronim Włodarczyk

E-mail hirek22@wp.pl

Telefon 796969753

Lokalizacja Lwówek, wielkopolskie

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

wzajemną pomoc, współdziałanie i współpracę członków Stowarzyszenia zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym działania edukacyjne i szkoleniowe zmierzające do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób podlegających wykluczeniu społecznemu działania aktywizacji zawodowej przygotowujące osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości organizowanie konferencji, szkoleń i spotkań współpracę z instytucjami administracji państwowej oraz samorządami lokalnymi współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą   pozyskiwanie środków na cele statutowe organizowanie aukcji, loterii i konkursów zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn prowadzenie działalności gospodarczej w formie „Przedsiębiorstwa Społecznego” nie działającego dla osiągnięcia zysku, a ewentualne zyski będą reinwestowane.

       a)  utworzenie oraz prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z formułą                                                Przedsiębiorstwa Społecznego. KOD PKD - 96.09.Z