Pomóż nam pomagać - Animal Security

Wsparły 874 osoby
12 786,50 zł (42,62%)
Brakuje jeszcze 17 213,50 zł
Wesprzyj

Rozpoczęcie: 31 Października 2017

Zakończenie: 30 Stycznia 2025

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach.

Staramy się otaczać naszych podopiecznych, jak najlepszą opieką weterynaryjną i wyadoptować je, znajdując im szczęśliwe domy - takie, w których już nigdy nie spotka ich krzywda.

Aby fundacja mogła działać potrzebujemy Waszego wsparcia. Wydatki rosną z każdym dniem. Zwierzęta potrzebują karmy, leków, badań u weterynarzy.

Nie bądź obojętny na los potrzebujących zwierząt, pozwól nam pomagać.

Organizator
9 aktualnych zbiórek
141 zakończonych zbiórek
Wsparły 874 osoby
12 786,50 zł (42,62%)
Brakuje jeszcze 17 213,50 zł
Wesprzyj