Biuro Obrony Zwierząt APA (Animal Protection Agency)

Biuro Obrony Zwierząt APA (Animal Protection Agency)
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Irena Stępień

E-mail aniast1919@gmail.com

Telefon 796405520

Lokalizacja Wrzosowa, śląskie

Biuro Obrony Zwierząt APA (Animal Protection Agency)

jest stowarzyszeniem non-profit, broniącym praw zwierząt na terenie powiatu częstochowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa.

Stowarzyszenie nie jest dotowane przez Państwo.

Jedyną formą finansowania stowarzyszenia są dobrowolne datki i darowizny od ludzi, którym nie jest obojętny los zwierząt.

Swoją działalność APA opiera na pracy wolontariuszy.

Nikt, włącznie z zarządem Stowarzyszenia, oraz Inspektorzy Ochrony Zwierząt APA, nie pobierają za swoją społeczną pracę żadnego wynagrodzenia, ani nie czerpią z niej żadnych innym profitów, czy korzyści - poza satysfakcją z niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom, której nie da się przeliczyć :)

Biuro Obrony Zwierząt APA jest jednostką interwencyjną, reagującą w najcięższych i najtrudniejszych przypadkach, gdzie łamane są prawa zwierząt.

Zobacz jak wygląda nasza społeczna praca:

Podopieczni APA, nigdy nie są oddawani do schronisk. Wszystkie zwierzęta potrzebujące pomocy, doświadczone przez los i niestety człowieka, znajdują schronienie w tzw: "Domach Opieki Tymczasowej" APA, gdzie na nowo uczą się zaufania i tego, czym jest miłość.

Jak żyją nasze kociaki:

Nie uznajemy żadnych form zniewolenia zwierząt. Dla przedstawicieli APA, priorytetem jest nie tylko zdrowie fizyczne zwierząt, ale również ich komfort psychiczny. Szczęśliwi podopieczni, to zdrowi podopieczni :)

Nasze psiaki:

Biuro Obrony Zwierząt APA w roku 2016 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ładuję...

100 zł

neptron.pl Tomasz Nowak

2 darowizny na tę organizację, ostatnia