Azyl Dla Królików

Azyl Dla Królików
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Magdalena Gralak-Kuczyńska

E-mail fundacja@azyl.torun.pl

Telefon 723227022

Lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Działalność osób związanych z Azylem na rzecz potrzebujących zwierząt sięga roku 2007. Wraz z rozwojem naszych działań w regionie kujawsko-pomorskim w 2012 roku przy Schronisku dla Zwierząt w Toruniu powstał pierwszy w Polsce Azyl dla Królików – miejsce schronienia dla wszystkich porzuconych, niechcianych uszatych przyjaciół. Fundacja Azyl dla Królików założona w styczniu 2013 r. jest ukoronowaniem naszej działalności a kupno domu w 2019 r., w którym obecnie znajduje się Azyl, stało się spełnieniem naszym marzeń.

Azyl jest miejscem, w którym część królików przebywa jedynie tymczasowo. Po leczeniu i zabiegach kastracji, trafiają do domów tymczasowych lub od razu do adopcji. Wyjątkiem są króliki ciężko i przewlekle chore, dla których Azyl pozostaje jedynym domem.

Azyl dla Królików w Toruniu powstał oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki środkom przekazywanym na ten cel przez prywatnych darczyńców. Azyl nie jest dofinansowywany z innych źródeł, takich jak dotacje.

Główne cele Azylu to:

- udzielanie natychmiastowej pomocy potrzebującym królikom,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- szerzenie profilaktyki w zakresie sterylizacji/kastracji zwierząt,
- prowadzenie adopcji rzeczywistych i wirtualnych,
- interwencje,
- znajdowanie domów tymczasowych,
- stworzenie podopiecznym optymalnych warunków bytowych,
- pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie i leczenie królików będących pod opieką azylu,
- prowadzenie szeroko rozumianej edukacji humanitarno-prawnej.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje