Fundacja "Centrum Leczenia Zwierząt"

Reprezentant Dawid Karkocha

E-mail fundacjaclz@gmail.com

Telefon 793488619

Lokalizacja Koszalin, zachodniopomorskie

Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim „Centrum Leczenia Zwierząt” powstała w 2015 roku, jako odpowiedź na realne problemy z dostępnością do usług weterynaryjnych najbardziej potrzebujących grup zwierząt. Fundatorzy prowadząc od 2003 roku gabinet weterynaryjny wielokrotnie spotykali się z dramatyczną sytuacją zwierząt pozbawionych odpowiedniego leczenia z powodu np. trudnej sytuacji materialnej opiekunów, niskiej świadomości właścicieli lub bezdomności. Opieka weterynaryjna w Polsce jest sprywatyzowana. Usługi weterynaryjne są świadczone w komercyjnych gabinetach, które są nastawione na zysk. Z roku na rok ceny usług weterynaryjnych rosną i wielu osób nie stać na zapewnienie  właściwej opieki swoim zwierzętom. W Polsce nie ma systemu ubezpieczeń zdrowotnych dla zwierząt, więc w przypadku zachorowania zwierzęcia, wszystkie koszty spadają na właścicieli. Jeżeli właściciel nie ma środków finansowych, pozostawia cierpiące zwierzę bez leczenia lub decyduje się na eutanazję. Podobnie jest na wsiach, gdzie nadal jest bardzo niska świadomość dotycząca opieki nad zwierzętami.

Fundacja „Centrum Leczenia Zwierząt” od 2015 roku prowadziła Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Gabinety weterynaryjne w Szczecinku i Będzinie. W 2018 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomogli

Ładuję...