Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Iwona Palczewska

E-mail biuro@csoz.pl

Telefon 518224978

Lokalizacja Chełm, lubelskie

Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Stowarzyszenia i osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, niosąc tym samym bezinteresowną pomoc zwierzętom będącym w potrzebie.

Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt to:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, w razie konieczności współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.
6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
7. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
8. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
9. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Pomagaj razem z nami!

Ładuję...

3 700 zł

Katarzyna Walicka

19 darowizn na tę organizację, ostatnia
3 170 zł

Lektorski

50 darowizn na tę organizację, ostatnia
10 zł

Google Pay

Adopcje

Aktywne zbiórki

Pokaż więcej

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Skarbonki

Pokaż więcej