Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Honorata Kołodziejska-Karaś

E-mail info@ekostraz.pl

Telefon 605 78 22 14

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Jesteśmy lokalną organizacją społeczną, której głównym zadaniem jest ochrona zwierząt (domowych, dzikich i wolnobytujących) na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.


Interweniujemy w przypadkach znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz udzielamy bezpośredniej pomocy zwierzętom dzikim i wolnobytującym, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności. Prowadzimy program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży, który polega na udzielaniu pomocy weterynaryjnej i opieki chorym, rannym i osłabionym jeżom.
 


Prowadzimy liczne programy edukacyjne (Jak pomagać zwierzętom, by nie szkodzić, Polskie prawo ochrony zwierząt, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, Miejskie Dzikuski, Miejsca Przyjazne Jeżom) oraz aktywizujące wolontariuszy kampanie społeczne (Budki lęgowe dla ptaków Wrocławia), promujące humanitarną ochronę zwierząt i przyrody. Przeprowadzamy darmowe warsztaty dotyczące pierwszej pomocy dla zwierząt domowych i reagowania w przypadku rannych zwierząt dzikich.


Prowadzimy proces adopcyjny dla zwierząt niechcianych i porzuconych oraz tych, którym udało się nam pomóc podczas interwencji.
 
Działamy również aktywnie jako oskarżyciel posiłkowy w licznych postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt.

Zobacz, jak pomagamy zwierzętom!


 

Adopcje