Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
8 Stałych Pomagaczy
Marta Wc
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Dawid Karaś

E-mail info@ekostraz.pl

Telefon 605 78 22 14

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Jesteśmy lokalną organizacją społeczną, której głównym zadaniem jest ochrona zwierząt (domowych, dzikich i wolno bytujących) na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 
Interweniujemy w przypadkach znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz udzielamy bezpośredniej pomocy zwierzętom dzikim i wolno bytującym, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności. Prowadzimy program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży, który polega na udzielaniu pomocy weterynaryjnej i opieki chorym, rannym i osłabionym jeżom.
 
Prowadzimy liczne programy edukacyjne (Jak pomagać zwierzętom, by nie szkodzić, Polskie prawo ochrony zwierząt, Pomóż zwierzętom przetrwać zimę) oraz aktywizujące wolontariuszy kampanie społeczne (Budki lęgowe dla ptaków Wrocławia), promujące humanitarną ochronę zwierząt i przyrody.
 
Prowadzimy proces adopcyjny dla zwierząt niechcianych i porzuconych oraz tych, którym udało się nam pomoc podczas interwencji.
 
Działamy również aktywnie jako oskarżyciel posiłkowy w licznych postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt.
  

Wsparli

10 zł

Edyta

20 zł

Ala

13 zł

Dorota N

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

100 zł

Michał Kubrycz

Pokaż więcej

8 Stałych Pomagaczy
Marta Wc
10 zł miesięcznie