Fundacja "Futrzaki"

Fundacja "Futrzaki"
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Fundacja Futrzaki

E-mail fundacjafutrzaki@gmail.com

Telefon 514327175

Lokalizacja Warszawa , mazowieckie

Naszym celem głównym jest poprawa bytu zwierząt.

Znalezione - szukamy właścicieli , jesli ci sie nie odnajdą znajdujemy dla zwierząt  nowe domy - takie w których zostaja do końca swych dni. 

Przekazane na podstawie zrzeczenia - znajdujemy domy z którymi mamy stały kontakt nawet po adopcji. jesli któryś z naszych zwierzakow ciężko zachoruje w drodze wyjątku wspieramy leczenie.

Celami Fundacji są:
1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
2. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt;
3. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
4. Przeciwdziałanie patologiom oraz wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt;
5. Ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji;
6. Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;
7. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt; 
8. Leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;
9. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym;
10. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym;
11. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie;
12. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz zwierząt;

Pomogli

Ładuję...

Adopcje