Fundacja "Psi Grosz"

Fundacja "Psi Grosz"
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Katarzyna Sudbury

E-mail kontakt@psigrosz.com

Telefon 733727337

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Podstawowym celem Fundacji jest  pomoc bezdomnym zwierzetom i upowszechnainie działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt  . Cel realizowany jest przede wszystkim przez wspieranie  finansowe i rzeczowe osób prywatnych i organizacji podejmujących działania na rzecz poprawy bytu zwierząt  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; pokrywanie kosztów wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej, zakup akcesoriów (pielęgnacyjne, smycze, obroże, zabawki, legowiska, transportery, kojce, sprzęt do odławiania zwierząt etc.), w tym także dla osób fizycznych, organizacji, fundacji i stowarzyszeń prowadzących tymczasową lub stałą opiekę nad zwierzętami;  pokrywanie kosztów wykupu koni przeznaczonych na rzeź;dotowanie sterylizacji tam, gdzie gmina nie przeznacza środków lub gdzie jakość usług zakontraktowanej lecznicy jest niska; pokrywanie poniesionych przez osoby prywatne kosztów leczenia chorych zwierząt włącznie z kosztami eutanazji;wspieranie działań wolontariatu w postaci zwrotu poniesionych kosztów, w szczególności kosztów transportu i dojazdu w celu przeprowadzenia działań na rzecz zwierząt (wizyty przedadopcyjne, dowóz zwierzęcia do domu stałego w przypadku adopcji, wizyty poadopcyjne, wyjazdy interwencyjne, odbiór zwierzęcia w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania umowy adopcyjnej, odwiezienie odebranego zwierzęcia z powrotem do miejsca pobytu tymczasowego);

Pomogli

Ładuję...

Adopcje